کل اخبار 1409 اخبار امروز : 0
ساعت :

جنگ ترکیبی

اهتمام نسبت به جهاد تبیین از الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است
19 دی 1401
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:

اهتمام نسبت به جهاد تبیین از الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اهتمام نسبت به جهاد تبیین از جمله مهم ترین الزامات غلبه بر دشمن در جنگ ترکیبی است.

برو بالا