کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

جواد آرین منش

6 آذر 1401
آرین‌منش پاسخ داد:

چگونه خشم سیاسی به عصیان سیاسی تبدیل می‌شود؟

در دنیای امروزی با جهانی مواجه هستیم که هر سوی آن به تکنولوژی و پیشرفت نرم افزار ها ختم می شود. جهانی که در آن بحث شکاف بین نسلی بیش از هر چیز دیگری به چشم می آید ؛ چرا که هر دوران از دهه ها نسبت به دهه پیشین خود عملکرد ها و اتفاقات متفاوت تری را پشت سر گذاشته است. در این بین جوانانی هستند که نسبت به دهه‌های پیشین خود قابل قیاس نیستند و بزرگ‌شده فضای مجازی هستند. در این مورد عواملی که از فضای مجازی بر فرد تاثیر می گذارد بسیار فراتر و بیشتر از مواردی است که فرد در خانواده تجربه کرده یا یاد می‌گیرد.

برو بالا