کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

حذف کنکور

کنکور الکترونیکی و مافیای مداد پاکن!
6 اردیبهشت 1401
گویه ستون تلنگر

کنکور الکترونیکی و مافیای مداد پاکن!

آقا این حکایت کنکور هم شده مثل حکایت توقف شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد و رتبه بندی فرهنگیان که دولت با یک دست پس می زند و با پا پیش می کشد! یعنی هم دوست دارند کنکور حذف شود و هم دوست دارند پا برجا بماند... از یک طرف سخن از ضرورت حذف کنکور سخن به میان می آورند و از همان طرف هم یک بهانه جدید برای حفظ آن می تراشند!

برو بالا