کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

حرمت کلنگ و قیچی

روزجهانی مدیر!
26 مهر 1401

روزجهانی مدیر!

دیروز روز جهانی مدیر بود. البته داستان مدیریت و عزل و نصب مدیران ( با خدمات مشاوره ای) در همه کشور های دنیا امری رایج و مرسوم است و در کشور ما نیز این اتفاق در مورد مدیران رخ می دهد البته با اندکی دخل و تصرف! به عنوان مثال در دنیا موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود؛

برو بالا