کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

حسن بهشتی‌پور

موانع تشکیل ناتوی عربی
28 تیر 1401

موانع تشکیل ناتوی عربی

حسن بهشتی‌پور گفت‌وگوهایی که ایران با برخی کشورهای عربی انجام داده، منافع ملی آنها و تمایل‌شان به رفع تعارض با ایران را مانع جدی در مسیر تحقق ایده کهنه ناتوی عربی می‌داند.

برو بالا