کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

حسینیون

«حسینیون»، جبنشی پرنفوذ در آذربایجان و معتقد به ایران اسلامی
15 آبان 1401
باکوی سکولار احساس خطر می کند

«حسینیون»، جبنشی پرنفوذ در آذربایجان و معتقد به ایران اسلامی

علی رغم اینکه آذربایجان کشوری با اکثریت مسلمان شیعه است، دولت کنونی تحت ریاست جمهوری الهام علی اف به طور منظم و با روشی تهاجمی سکولاریسم را بر مردم اعمال می کند.

برو بالا