کل اخبار 1409 اخبار امروز : 0
ساعت :

حوزه دام‌پزشکی

مصوبه آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی استان به کجا رسید؟
1 مرداد 1401

مصوبه آزمایشگاه مرکزی تشخیص بیماری های دامی استان به کجا رسید؟

سرپرست دامپزشکی استان قم اظهار کرد: اعتبارات مصوب سفر ریاست ‌جمهوری در حوزه دام‌پزشکی ده میلیارد ریال بوده و تمام اعتبار آن تخصیص داده شده است.

برو بالا