کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

حوزه شهرسازی

پیش به‌سوی شهر هوشمند، شهروند هوشمند
1 بهمن 1401
گزارشی از خدمات الکترونیکی حوزه شهرسازی شهرداری قم؛

پیش به‌سوی شهر هوشمند، شهروند هوشمند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به افزایش خدمات الکترونیک در حوزه شهرسازی گفت: شهرداری در بخش خدمات الکترونیکی بیش از 41 هزار کاربر شهروند داشته و اعتبار سنجی به‌صورت مستمر انجام می‌شود و کمتر شهرهایی به چنین امکاناتی در حوزه شهرسازی دسترسی دارند.

برو بالا