کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

خاندان پهلوی

ماجرای مرگ‌های خفت بارو ننگین خاندان پهلوی
31 اردیبهشت 1401

ماجرای مرگ‌های خفت بارو ننگین خاندان پهلوی

خاندان پهلوی در زمان حکومت خود در ایران با فسادهای اخلاقی و مالی بسیارشان، زندگی ذلت‌باری را برای خود رقم زدند و مرگشان نیز به همان اندازه ننگین و خفت بار بود.

برو بالا