کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

دخانیات ممنوع

تبلیغات عرضه و استعمال دخانیات ممنوع است
17 خرداد 1401
معاون دادستان قم:

تبلیغات عرضه و استعمال دخانیات ممنوع است

معاون قضایی حقوق عامه دادستان قم با تاکید بر ضرورت آموزش و اقناع آحاد جامعه در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر نحوه عرضه مواد دخانی و مصرف آن گفت: هرگونه تبلیغات محصول‌های دخانی در سطح شهر و فضای مجازی به هر نحو ممنوع و جرم تلقی می‌شود.

برو بالا