کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

درک نیازهای ملی

مردم قم؛ پیشگام حرکت ها و درک نیازهای ملی
19 دی 1401
گزارش «گویه» به مناسب سالروز قیام 19 دی؛

مردم قم؛ پیشگام حرکت ها و درک نیازهای ملی

شهر قم بعد از انقاب اسلامی به شهر خون و قیام لقب یافت و از آن یاد می شود. شهری که نهضت اسلامی و قیام امام خمینی(ره) از آن آغاز شد وآرمان های انقلاب اسلامی را برای ملت ایران و جهانیان تعریف کرد.

برو بالا