کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

دستگیرشدگان

گزارش نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران
8 آبان 1401
قوه قضاییه منتشر کرد

گزارش نخستین جلسه دادگاه دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر در تهران

تاکنون کیفرخواست ۲۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان، کیفرخواست ۳۱۵ نفر در استان تهران و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخیر صادر شده است.

برو بالا