کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

دولت باکو

چه کسانی به دنبال مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان هستند؟
27 مهر 1401
جزییات توطئه برای خزر

چه کسانی به دنبال مسدود کردن مرز ایران و ارمنستان هستند؟

با توجه به مزاحمت هایی که در سال های گذشته دولت باکو در مسیر ارتباط زمینی ایران به ارمنستان و روسیه ایجاد کرده بود، تغییر در وضعیت حاکمیتی قره باغ می تواند چالشی برای تهران به ویژه در زمینه تکمیل دسترسی جاده ای کریدور شمال جنوب از خلیج فارس تا روسیه باشد.

برو بالا