کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

دولت رییسی

دولت رییسی چقدر از بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کرد؟
28 تیر 1401
اقدام بی‌سابقه در تسویه بدهی انباشته دولت‌های قبل؛

دولت رییسی چقدر از بدهی تأمین اجتماعی را پرداخت کرد؟

دولت سیزدهم بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان از بدهی بیمه‌ای انباشته دولت‌ها به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری سهام و اوراق خزانه پرداخت کرده که با این اقدام بی‌سابقه، این سازمان ضمن دریافت مطالبه چندین ساله توانست از لیست ابربدهکاران بانکی نیز خارج شود.

برو بالا