کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

دولت شیاع السودانی

آیا مسوولان وابسته به جریان صدر در دولت شیاع السودانی حذف می شوند؟
14 آبان 1401
سایت العربی الجدید :

آیا مسوولان وابسته به جریان صدر در دولت شیاع السودانی حذف می شوند؟

هنوز سرنوشت مدیران، کارگزاران و مشاوران وزارتخانه‌های عراق، کسانی که وابسته به جریان صدر هستند، مشخص نیست، جریانی که اعلام کرد در دولت جدید عراق شرکت نمی کند اما روال طبیعی در این کشور این است که با توجه به دیدگاه ها و نظرات احزابی که اداره وزارتخانه ها را برعهده می گیرند تغییرات و عزل و نصب های زیادی در وزارتخانه ها صورت می گیرد.

برو بالا