کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

دکتر زمانیان

آیا آبله میمونی قرار است مانند کرونا جهان را زمین گیر کند؟
8 خرداد 1401

آیا آبله میمونی قرار است مانند کرونا جهان را زمین گیر کند؟

"آبله میمونی"، بیماری است که اخیرا در چند کشور دنیا مواردی از آن مشاهده شده و این نگرانی را بوجود آورده که شاید قرار است جهان کابوسی دیگر را تجربه کند.

برو بالا