کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

دکتر فتانه امیری

لالی انتخابی یا موتیسم را جدی بگیریم
12 شهریور 1401

لالی انتخابی یا موتیسم را جدی بگیریم

 دکتر فتانه امیری دریاد داشتی اختصاصی برای «روزنامه گویه» با اشاره به ضرورت جدی گرفتن لالی انتخابی یا موتیسم و راه های پیدایش آن می نویسد : از آن جایی که اختلال لالی انتخابی در کودکان رو به افزایش است ، باید توجه بیشتری به این اختلال توسط والدین و اولیا مدرسه صورت بگیرد . باید بدانیم یک درصد کودکان دچار این اختلال شده و شیوع آن در بین دختران بیشتر از پسران است .

جستجوی دنیای واقعی در فضای مجازی
29 مرداد 1401

جستجوی دنیای واقعی در فضای مجازی

دکتر فتانه امیری دریاد داشتی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت 25اگوست ، روز جهانی دنیای مجازی ، بااشاره به اهمیت آن درزندگی امروره می نویسد: بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطلاعات کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت و ترغیب قرار گیرند . باید جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد.

چرخاندن چرخ زندگی با دست چپ
23 مرداد 1401

چرخاندن چرخ زندگی با دست چپ

خانم دکتر فتانه امیری دریاد داشتی اختصاصی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت روز« چپ دست ها» و علل نام گذاری 22مرداد به این نام می نویسد: دنیای ما دنیای تفاوت هاست دنیایی که در بسیاری مواقع این تفاوت ها را ناهنجاری می داند . چپ دست بودن یکی از این تفاوت هاست که تا سال های اخیر تلاش زیادی در پنهان کردن و تغییرآن به راست دستی بود .

برو بالا