کل اخبار 1434 اخبار امروز : 0
ساعت :

دکتر محمدحیدری

همکاری های جهاددانشگاهی قم و جامعه الزهرا(س) افزایش می یابد
8 تیر 1401

همکاری های جهاددانشگاهی قم و جامعه الزهرا(س) افزایش می یابد

مدیران جهاددانشگاهی واحد استان قم و جامعه الزهرا(س) بر لزوم افزایش ظرفیت های همکاری مشترک تاکید کردند.

برو بالا