کل اخبار 1804 اخبار امروز : 0
ساعت :

دکتر محمدعلی زلفی

سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی استان قم امری ملی است
3 خرداد 1401
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی استان قم امری ملی است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سرمایه گذاری در زمینه آموزش عالی در قم را به جهت جایگاه ویژه این شهر، یک سرمایه گذاری ملی دانست.

برو بالا