کل اخبار 1396 اخبار امروز : 0
ساعت :

دین‌پژوه و فعال رسانه‌ای

تحلیل آری، تحمیل خیر
19 مرداد 1401

تحلیل آری، تحمیل خیر

نگرش دوگانه فقها بر سر پوشش زنان و تعارض یا عدم تعارض آن با حقوق و مبانی دینی از یک‌سو، تغییر ذائقه نسل امروزی، زیست و نگاه متفاوت آن‌ها به سبک زندگی از سوی دیگر، گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی را به چالش‌ کشیده و بین آن‌ها جدایی فکری به وجود آورده‌ است.

برو بالا