کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

ذخایر جنگلی کشور

ضرورت حفظ بهداشت محیط زیست
30 مرداد 1401

ضرورت حفظ بهداشت محیط زیست

به موجب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، هیچ شخصی حتی نهادها و سازمان‌ های دولتی و غیر دولتی حق ندارند به تخریب منابع ملی بپردازند و قانون، وزارت جهاد و کشاورزی را موظف به حفاظت از این منابع و ثروت‌های ملی کرده است.

برو بالا