کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

روان شناسی و مشاوره

طراحی استراتژی های عاقلانه و عاشقانه قبل از ازدواج
5 تیر 1401
در گفتگو با "شمن‌ رضایی" کارشناس ارشد روانشناسی و عضو نظام روان شناسی و مشاوره مطرح شد:

طراحی استراتژی های عاقلانه و عاشقانه قبل از ازدواج

ازدواج و ورودیه روابط زناشویی یکی از مهمترین و پیچیده ترین روابط انسانی تلقی می شود که سلامت جسم و روان زوجین در گرو کیفیت و میزان کارآمدی روابط در آن می باشد . پیوندی که رابطه ی ازدواج حاصل می شود ، می تواند برای طرفین آن آرام بخش باشد و موجب استواری پایه و بنیان خانواده شود .

برو بالا