کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

روزهای ناسالم

روزهای ناسالم بیشتری در قم خواهیم داشت
4 تیر 1401
مدیرکل مدیریت بحران از یک ابربحران استانی خبر داد؛

روزهای ناسالم بیشتری در قم خواهیم داشت

مدیرکل مدیریت بحران استان قم با اشاره به اینکه با ادامه روند کنونی، قطعاً روزهای ناسالم بیشتری در فصل تابستان خواهیم داشت، بر ضرورت اقدام سریع و کارشناسی شده برای مقابله با این اَبَربحران تأکید کرد.

برو بالا