کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

روز جهانی دنیای مجازی

جستجوی دنیای واقعی در فضای مجازی
29 مرداد 1401

جستجوی دنیای واقعی در فضای مجازی

دکتر فتانه امیری دریاد داشتی برای «روزنامه گویه»  به مناسبت 25اگوست ، روز جهانی دنیای مجازی ، بااشاره به اهمیت آن درزندگی امروره می نویسد: بسیار اهمیت دارد که سواد رسانه ای و اطلاعات کاربران نسبت به خطرات این فضا افزایش داده شود و فعالیت های مثبت و اثرگذار مورد حمایت و ترغیب قرار گیرند . باید جهان را با دو دنیای واقعی و مجازی در یک گستره چند بعدی که نیازدنیای امروزی است بخوبی شناخت وبکار گرفت و از حریم شخصی ، خانوادگی ، ملی و جامعه انسانی مراقبت و محافظت کرد.

برو بالا