کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

زمین غله خیز مرو

یحیی گل محمدی و زمین غله خیز مرو!
5 تیر 1401

یحیی گل محمدی و زمین غله خیز مرو!

یک ضرب المثل قدیمی خفن داریم با این مضمون: « جایی که پول می شمارند غیبت نمی شود!» کجاش خفنه؟! همین ضرب المثل نیم خطی دنیای فوتبالیست ها را عوض کرده و اگر فوتبالیست ها دست به هر غلطی بزنند حتی مثل کنعانی زادگان خواستار تغییر کاربری اتوبوس تیم ملی شوند، خیال مان راحت است که دستکم غیبت نمی کنند و گوشت برادر مرده شان را نمی خورند!

برو بالا