کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

سبک شوتوکان

قهرمانی کاراته کاران قمی در مسابقات قهرمانی کشور
23 مرداد 1401

قهرمانی کاراته کاران قمی در مسابقات قهرمانی کشور

تیم استان قم در مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک شوتوکان به مقام قهرمانی رسید.

برو بالا