کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

سفر استانی رییس جمهور

قم امسال با اجرای طرح‌های زیرساختی چهره‌ای عمرانی به خود می‌گیرد
31 اردیبهشت 1401
براساس مصوبات سفر رییس جمهور:

قم امسال با اجرای طرح‌های زیرساختی چهره‌ای عمرانی به خود می‌گیرد

سفر استانی رییس جمهور به قم در دی‌ماه سال‌گذشته با مصوبات متنوع و گسترده‌ای دربخش‌ زیرساخت برای آبادانی هرچه بیشتر این استان همراه بود، بنابراین طی امسال و سال‌های آینده قم با اجرای طرح‌های زیرساختی، چهره‌ای عمرانی به خود خواهد گرفت.

برو بالا