کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

سیاستگذاری آب قم

لزوم آینده نگری در سیاستگذاری آب قم
29 مرداد 1401
«گویه» بررسی کرد:

لزوم آینده نگری در سیاستگذاری آب قم

موضوع آب شرب یکی از اصلی‌ترین نیازهای هر شهر و آبادی است. سرزمین ایران در طول تاریخ منطقه ای کم آب به شمار می آمده است اما بارش های موسمی همواره در ایام مختلف سال بخش قابل توجهی از نیازهای آبی را تامین میکرده است.

برو بالا