کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

سیستم نوین فیلتراسیون

خریداری و نصب سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم
8 تیر 1401

خریداری و نصب سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم

سیستم نوین فیلتراسیون تصفیه‌خانه پساب ثانویه شهرداری قم به‌منظور استفاده بهینه از پساب شهر خریداری و نصب شد.

برو بالا