کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

شرایط زیست محیطی

هوای تازه چینی رسید!
23 مرداد 1401

هوای تازه چینی رسید!

تا همین چند سال قبل هیچ کس فکر نمی کرد روزی برای نفس کشیدن هم باید برنامه ریزی کرد؛ چرا که ظاهراً راحت ترین و ارزان ترین کار همین نفس کشیدن است.

برو بالا