کل اخبار 544 اخبار امروز : 0
ساعت :

«شهر بدون گدا»

«شهر بدون گدا» تا «کوچه بدون گدا!»
11 تیر 1401

«شهر بدون گدا» تا «کوچه بدون گدا!»

ظاهراً یک عده در این مملکت هنوز با حدود و ثغور وظایف شان آشنا نیستند که بند کرده اند به گدایی و به زعم خودشان قصد جمع آوری بساط گدایان را دارند! شوخی شوخی با گدایی هم شوخی؟!

برو بالا