کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

شورای برنامه و بودجه

سهم۶/۶درصدی شهرستان کهک از بودجه استان قم
28 تیر 1401

سهم۶/۶درصدی شهرستان کهک از بودجه استان قم

در جلسه شورای برنامه و بودجه کهک ۴۰۲ میلیارد ریال از بودجه استان قم به این شهرستان اختصاص یافت.

برو بالا