کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

صدای قم رسا تر باشد

لزوم نقش آفرینی بهتر حوزه و روحانیت در بحران های اجتماعی
28 شهریور 1401
صدای قم رسا تر باشد؛

لزوم نقش آفرینی بهتر حوزه و روحانیت در بحران های اجتماعی

یکی از مسائلی که در واکنش های گسترده در پی درگذشت تلخ و تکان دهنده خانم مهسا امینی دختر کردستانی مورد اشاره قرار می گرفت ضرورت حضور و فعالیت بیشتر و بهتر حوزه علمیه و مراجع تقلید و روحانیت بود.

برو بالا