کل اخبار 772 اخبار امروز : 0
ساعت :

طرح تحقیق و تفحص مجلس

30 مرداد 1401

لزوم پایش جامع تخلفات استانی

سرانجام طرح تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه استان اصفهان به نتیجه رسید. هیأت تحقیق و تفحص فولاد مبارکه اصفهان، ارزش مالی تخلفاتی که در این شرکت رخ داده را ۹۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. گزارش مجلس در یک مجلد شامل ۲۹۷ صفحه‌، بررسی ۳۰۰ هزار سند و ۹۰ تخلف منتشر شده است.

برو بالا