کل اخبار 1777 اخبار امروز : 0
ساعت :

مانع اصلی نزدیکی ایران ـ عربستان

چه چیزی مانع اصلی نزدیکی ایران ـ عربستان است؟
28 تیر 1401

چه چیزی مانع اصلی نزدیکی ایران ـ عربستان است؟

نگاه ها به سفر بایدن به ریاض دوخته شده و این نگرانی پدید آمده است که آیا دیدار بایدن با ملک سلمان و محمد بن سلمان کمکی به بهبود روابط ایران و عربستان می کند یا مانع از تحقق آن می شود.

برو بالا