کل اخبار 544 اخبار امروز : 0
ساعت :

محمدجواد جمالی نوبندگانی

گروسی در پرونده ایران اهداف شخصی دارد
5 مرداد 1401
محمدجواد جمالی نوبندگانی:

گروسی در پرونده ایران اهداف شخصی دارد

محمدجواد جمالی نوبندگانی معتقد است که مدیرکل آژانس چون خیز دبیرکلی سازمان ملل را برداشته در جهت راضی و خشنود کردن طرف غربی موضع‌گیری کرده و به نوعی با پرونده ایران برخورد شخصی دارد.

برو بالا