کل اخبار 544 اخبار امروز : 0
ساعت :

مدرک

نه هر که مدرک گرفت قلندری داند!
8 خرداد 1401

نه هر که مدرک گرفت قلندری داند!

خدا به خیر بگذراند... مافیای کنکور و آموزشگاه ها کم بود، حالا غول مدرک گرایی هم از خواب بیدار شده است. جن کم بود یکی هم از دیوار پرید....  از شما چه پنهان این روزها مافیای مدرک گرایی در حال تیشه زدن به ریشه علم و دانش و تجربه است و دانشمندان مملکت را زیر سوال برده است.

برو بالا