کل اخبار 544 اخبار امروز : 0
ساعت :

مذاکرات

چرا «نظام» از مذاکرات احیای برجام خارج نشد؟
5 مرداد 1401
سلیمی‌نمین پاسخ داد:

چرا «نظام» از مذاکرات احیای برجام خارج نشد؟

عباس سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: آقای رئیسی وقتی می گوید «باید مذاکره کرد» نشان می دهد که نمی خواهد فقط با یک قطب قدرت ارتباط داشته باشد، بلکه می خواهد از همه مواهب امکانات ارتباط با جهان استفاده کند. اگر ما چنین اعتقادی نداشتیم بعد از آن برخورد ناصواب آمریکایی ها، ما نیز باید از برجام خارج می شدیم؛ اینکه از برجام خارج نشدیم یعنی نظام اعتقاد داشت «همچنان باید درهای مختلف را به روی خودمان باز نگه داریم».

برو بالا