کل اخبار 528 اخبار امروز : 0
ساعت :

معاون وزیر علوم

بی توجهی به میراث سنت دانشگاه را زمین‌گیر می‌کند
8 خرداد 1401
معاون وزیر علوم در قم:

بی توجهی به میراث سنت دانشگاه را زمین‌گیر می‌کند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: رشد علم در ایران صورت نخواهد گرفت و دانشگاه به موقعیت ممتاز خود نخواهد رسید مگر اینکه در گفت وگو با سنت راه خودش را پیدا کند؛ بی توجهی به میراث سنتی دانشگاه را زمین‌گیر می‌کند و در اینصورت به نسبت بی معنایی با جامعه خواهد رسید اگر راهش را در نسبت با سنت پیدا نکند.

برو بالا