کل اخبار 475 اخبار امروز : 0
ساعت :

مونوریل قم

جناب استاندار با این گره چه کردید؟آقای شهردار یه کم بیا این وَرِ بازار!!
8 مرداد 1401

جناب استاندار با این گره چه کردید؟آقای شهردار یه کم بیا این وَرِ بازار!!

مشدعباس:مملی بابا یادت باشه رفتی بیرون یه شیشه اَ این زیتون وَرپَریده ها برام بیگیری . با آبگوشت قُنَبیت می چسبه!!

برو بالا