کل اخبار 528 اخبار امروز : 0
ساعت :

نقاط حادثه خیز

نقاط حادثه خیز و توسعه فرهنگ گردشگری!
8 تیر 1401

نقاط حادثه خیز و توسعه فرهنگ گردشگری!

از وزیر محترم راه و شهر سازی و سایر دست اندرکاران پروژه های جاده ای، پنهان نیست از شما چه پنهان، تقریباً یک دهه قبل ساخت یک روگذر یا به قول مهندسین جان، تقاطع غیر همسطح در ولایت ما آغاز شد و با وجود اینکه هم سن و سال های این پروژه الان کلاس چهارم ابتدایی هستند، این پروژه هنوز راه نیفتاده است و کماکان تاتی تاتی می کند!

برو بالا