کل اخبار 475 اخبار امروز : 0
ساعت :

وزارت راه و شهرسازی

چگونگی واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند
6 اردیبهشت 1401

چگونگی واگذاری زمین به خانوارهای دارای سه فرزند

وزارت راه و شهرسازی بر اساس تکلیف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه ثبت نام دریافت زمین یا مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند یا بیشتر را اعلام کرد.

برو بالا