کل اخبار 1409 اخبار امروز : 0
ساعت :

چالش اصلی

بودجه و نیروی انسانی دو چالش اصلی شهر هوشمند
1 بهمن 1401
شهردار قم مطرح کرد:

بودجه و نیروی انسانی دو چالش اصلی شهر هوشمند

شهردار قم گفت: اتفاقات خوبی تا امروز به‌خصوص در حوزه شهرسازی رقم خورده است، اما تمام شهرها به جز تهران با مشکلات مالی و تأمین نیرو در این حوزه مواجه هستند که باید برای آن راهکاری اندیشیده شود.

«تعدیل نیرو» چالش اصلی کارگران قمی
16 آبان 1401
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم مطرح کرد؛

«تعدیل نیرو» چالش اصلی کارگران قمی

مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم گفت: موضوع تعدیل نیرو یکی از مشکلات اصلی کارگران استان است.

برو بالا