کل اخبار 1414 اخبار امروز : 0
ساعت :

چالش گرد و خاک

قم و چالش گرد و خاک با منشاء داخلی و خارجی
12 تیر 1401

قم و چالش گرد و خاک با منشاء داخلی و خارجی

پدیده جوی گرد و خاک، حاصل حکمرانی و دخالت ناآگاهانه و بهره برداری و تخریب طبیعت توسط انسان‌ است که گسترش آثار مضر آن حد و مرز سیاسی نمی شناسد. وقوع این پدیده در قم از جهت اینکه مناطق‌ گسترده ای از استان، کانون فعال تولید گرد و خاک می باشد و حدود ۳۳۲ هزار هکتار معادل ۳۰ درصد از مساحت یک میلیون و صد و بیست و سه هزار هکتاری قم را عرصه بیابانی تشکیل داده، بسیار مهم است.

برو بالا