کل اخبار 544 اخبار امروز : 0
ساعت :

گرمای شدید و طاقت فرسا

آب و هوای قم نیازمند تدابیر علمی برای بهبود اقلیم
31 خرداد 1401
«گویه» بررسی کرد:

آب و هوای قم نیازمند تدابیر علمی برای بهبود اقلیم

گرچه تابستان های قم از دیرباز به گرمای شدید و طاقت فرسا شهرت داشته است اما تغییرات اقلیمی در طول سال های اخیر بر شدت و وخامت آب و هوای قم افزوده است.

برو بالا