یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:

تلاش جریان اصلاحات برای بهره گیری سیاسی از وضعیت گرانی‌ها

سبحانی نیا گفت: اگر گرانی ها، کنترل و نظارت شود و اطلاع رسانی و توجیه لازم هم برای مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت بگیرد، تغییری در معادلات سیاسی آینده ایجاد نخواهد شد.

سبحانی نیا گفت: اگر گرانی ها، کنترل و نظارت شود و اطلاع رسانی و توجیه لازم هم برای مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت بگیرد، تغییری در معادلات سیاسی آینده ایجاد نخواهد شد.

حسین سبحانی نیا، فعال سیاسی حامی دولت ابراهیم رئیسی درباره تأثیر گرانی‌ها بر آرایش فضای سیاسی کشور گفت: در کوتاه مدت نمی توان پیش بینی درباره این مسئله داشت. البته آقای رئیسی و صاحب نظران اقتصادی تأیید کردند که این مدل پرداخت یارانه به نفع مستضعفین و جامعه هدف نبوده و باید تغییری در آن انجام شود.

وی با اشاره به اصلاح توزیع یارانه در کشور افزود: دولت وارد این پروسه شد و طبیعی است که در کوتاه مدت یکسری افزایش در قیمت محصولات و کالاهای بخش های مختلف داشته باشیم که قطعا فشارهایی را بر زندگی مردم تحمیل می کند. البته یارانه های جدید می تواند بخشی از این عوارض را کم کند ولی این بهانه برای کوبیدن دولت فراهم است که گرانی ها روز به روز اضافه می شود.

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به تلاش جریان اصلاحات برای بهره گیری سیاسی از وضعیت گرانی‌ها به نفع خود، یادآور شد: اگر دولت بتواند در یک زمان مناسب تغییرات اقتصادی مدنظرش را ایجاد کند و اقشار هدف بدانند این کار به نفع آنها خواهد بود، به نظر نمی آید در نهایت این برنامه اقتصادی دولت تأثیری بر آرایش فضای سیاسی کشور بگذارد و جریان رقیب به هدفش برسد.

وی افزود: اگر دولت بتواند مسائل را به سمت درست هدایت کند، به طوری که گرانی ها کنترل و نظارت شود و در عین حال اطلاع رسانی و توجیه لازم هم برای مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه صورت بگیرد، تغییری در معادلات سیاسی آینده ایجاد نخواهد شد. مگر آنکه دولت نتواند این کارها را انجام دهد و مدیریت اوضاع در کنترل گرانی‌ها از دستش در برود.

سبحانی نیا در ادامه گفت: در کوتاه مدت این اتفاق نمی افتد، آنها نهایتا می توانند یکسری کارها و مانورهای رسانه ای انجام دهند ولی معادلات آینده بستگی به عملکرد و آثار اقدامات دولت بر جامعه دارد. هر چقدر دولت بتواند به انتظارات جامعه هدف پاسخ دهد و یارانه پرداختی به دست افراد ذی حق برسد، قطعا بهتر می تواند از همراهی اجتماعی برخوردار شود.